Veritabanı

Veritabanları yapılandırılmış bilgi veya verilerin depolandığı alanlardır. Bilgi artışıyla birlikte bilgisayarda bilgi depolama ve bilgiye erişim konularında yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. Veritabanları; büyük miktardaki bilgileri depolamada geleneksel yöntem olan ‘‘dosya-işlem sistemine’’ alternatif olarak geliştirilmiştir. Telefonlardaki kişi rehberi günlük hayatta çok basit bir şekilde kullanılan veri tabanı örneği olarak kabul edilebilir. Bunların dışında internet sitelerindeki üyelik sistemleri, akademik dergilerin ve üniversitelerin tez yönetim sistemleri de veri tabanı kullanımına örnektir. Veritabanları sayesinde bilgilere ulaşılabilir ve onları düzenlenebilir. Veritabanları genellikle bireysel olarak satın alınamayacak kadar yüksek meblağlara sahip olmasına karşın; ücretsiz kullanıma açılan akademik veritabanları da bulunmaktadır. Akademik veritabanları aracılığıyla bazen bibliyografik bilgi bazen de tam metinlere erişmek mümkündür. Veritabanları, veritabanı yönetim sistemleri aracılığıyla oluşturulur ve yönetilir. Bu sistemlere; Microsoft Access, MySQL, IBM DB2, Informix, Interbase, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Oracle ve Sysbase örnek olarak verilebilir.

21. yüzyılda, farklı sorgulama dilleri etkin ve verimli bir şekilde kullanılabildiği için ilişkisel olmayan veritabanları popüler hâle gelmiştir.

Veritabanı yöneticiliği

Günümüzde veritabanı sistemleri, bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına, çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin altyapısını oluşturmaktadır. Veri tabanı fiziksel olarak bilgileri tutarken mantıksal bir hiyerarşiye de sahiptir. Veri tabanı sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu, düzeni, sorgulaması, güvenliği ve denetiminin karmaşık bir hâl alması veri tabanı yöneticiliği kavramının oluşmasına neden olmuştur. Bir veri tabanı yöneticisi mantıksal data modelleme, fiziksel veri tabanı dizaynı çıkarma, fiziksel olarak veri tabanı oluşturma, Transact-SQL kullanarak sorgu yazma, Microsoft SQL Server kurulumu ve konfigürasyonu, güvenlik yönetimi ve konfigürasyonu, veri tabanı yönetimi ve bakımı, veri tabanı denetleme ve optimize etme işlerini üstlenir.

İlişkisel veri tabanı sistemleri

 • BerkeleyDB
 • DB2
 • Informix
 • Interbase
 • Microsoft Access
 • Microsoft Management Studio
 • MySQL
 • Oracle
 • PgAdmin
 • PostgreSQL
 • Sybase
 • Sysbase

Veri tabanı dilleri

 • PL/SQL
 • SQL
 • Tcl
 • Transact-SQL (T-SQL)

Veri modelleme

Veri tabanında asıl önemli kavram, kayıt yığını ya da bilgi parçalarının tanımlanmasıdır. Bu tanıma şema adı verilir. Şema, veri tabanında kullanılacak bilgi tanımlarının nasıl modelleneceğini gösterir. Bu modele veri modeli (İngilizce: data model), yapılan işleme de veri modelleme denir. En yaygın olanı ilişkisel modeldir (İngilizcerelational model). Bu modelde veriler tablolarda saklanır. Tablolarda bulunan satırlar (İngilizcerow) kayıtların kendisini, sütunlar (İngilizcecolumn) ise bu kayıtları oluşturan bilgi parçalarının ne türden olduklarını belirtir. Başka modeller (sistem modeli ya da ağ modeli gibi) daha belirgin ilişkiler kurarlar.

Veri tabanı yönetim sistem yazılımları

Kaynakça

Bibliyografya

 • Alp,S., Özdemir,S. ve Kilitci, A. (2011). Veri tabanı yönetim sistemleri. İstanbul:Türkmen Kitabevi.
 • MS access ilk ders: Veri tabanı nedir? . 10. 11. 2013 tarihinde 16 Mart 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. https://www.chip.com.tr/bilgisayarkursu/ms-access-ilk-ders_3109.html 2 Aralık 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. adresinden erişildi.
 • Soyuyüce E., Hünkar T. ve Tabanlıoğlu S., Veri tabanı nedir? Veri tabanının oluşum süreci, https://silo.tips/download/uzmvethet-ebru-soyuyuce-uzmecz-tugba-hnkar-uzmkutsibel-tabanlioglu
 • Usgurlu, Ü. B., Veri tabanı, veri madenciliği, veri ambarı, veri pazarı.
 • Veri tabanı nedir?. 24. 11. 2013 tarihinde http://www.teknologweb.com/veri-tabani-nedir/2 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. adresinden erişildi.
 • g
 • t
 • d
Matematiksel temeller
Internet map 1024.jpg
Hesaplama teorisi
Algoritmalar ve veri yapıları
Programlama dilleri ve derleyiciler
Eşzamanlı, paralel ve dağıtık sistemler
Yazılım mühendisliği
Sistem mimarisi
Telekomünikasyon ve ağ oluşturma
Veritabanları
Yapay zekâ
Bilgisayar grafikleri
Görselleştirme · Bilgisayar animasyonu · Görüntü işleme
İnsan-bilgisayar etkileşimi
Bilimsel hesaplama
Bilgisayar bilimi, ACM Hesaplama ve Sınıflandırma Sistemi'ne göre farklı konu ve alanlara ayrılabilir.
 • g
 • t
 • d
Türler
Nesne veritabanı (karşılaştırma· Sütun yönelimli veritabanı yönetim sistemi · Belge yönelimli veritabanı · Grafik veritabanı · İlişkisel veritabanı · İlişkisel veritabanı yönetim sistemi · Anahtar-değer veritabanı · Bellek içi veritabanı · Çoklu model veritabanı · Bulut veritabanı · Aday anahtar · Yabancı anahtar · Ana anahtar · Superkey · Vekil anahtar
Kavramlar
Veritabanı · ACID · Armstrong'un aksiyomları · Codd'un 12 kuralı · CAP teoremi · CRUD · Null · Aday anahtarı · Yabancı anahtar · Süperanahtar · Vekil anahtar · Özel anahtar
Nesneler
İlişki (Tablo · Sütun · Satır) · Görünüm · Transaction · Trigger · Veritabanı dizini · Saklı yordam · Cursor · Kayıt · Aktarım · Partition
SQL
NoSQL · NewSQL · Select · Insert · Update · Merge · Delete · Join · Union · Create · Drop · Begin work · Commit · Rollback · Truncate · Alter
Bileşenler
Eşzamanlılık denetimi · Veri sözlüğü · JDBC · ODBC · Sorgulama dilleri · Sorgu hızlandırıcı · Sorgu planı
İlgili konular
Veritabanı modelleri · Ayrıştırma · Veritabanında saklama · Dağıtık veritabanı · Federe veritabanı sistemi · Veri tutarlılığı · İlişkisel bütünlük · Bağıntısal cebir · İlişkisel hesap · İlişkisel model · Nesne-ilişkisel veritabanı · Hareket işleme
 • Kategori Kategori
 • g
 • t
 • d
Sistem - Sistemler bilimi
Sistem türleri
Teorik alanlar
Sistemler ...
Sistembilimciler
Kategori Kategoriler
 • Sistemler
  • kavramsal
  • fiziksel
  • sosyal
 • Sistem bilimi
Otorite kontrolü Bunu Vikiveri'de düzenleyin
 • BNF: cb11931023c (data)
 • GND: 4113276-2
 • LCCN: sh86007767
 • NARA: 10634624
 • NDL: 00865521
 • NKC: ph114295
 • NLI: 987007532088905171